O zadruzi

Zemljoradnička zadruga “Kulen”,
proizvodjača petrovačkog kulena (Petrovská klobása) iz Bačkog Petrovca, osnovana je na osnivačkoj skupštini 10.aprila 2005 god. u Bačkom Petrovcu. Ugovor o osnivanju zaključilo je 13 (trinaest) osnivača. Trenutno zadruga ima 24 (dvadesetčetiri) zadrugara. Sedište zadruge je u Bačkom Petrovcu.

Osnovni cilj osnivanja zadruge je:

Proizvodnja petrovačkog kulena (Petrovská klobása) na zanatski način, zaštita i očuvanje tradicionalne proizvodnje, ustanovljenje geografske oznake-ime porekla i izgradnja objekta u skladu sa priznatim međunarodnim standardima u kojem bi se proizvodio proizvod zaštićene geografske oznake imena porekla – prepoznatljive marke – namenjenog domaćem i inostranom tržištu, po tradicionalnoj recepturi ovog etno-gastronomskog specijaliteta.

Na osnivačkoj sednici usvojena su zadružna pravila kao i organi upravljanja.
Predsednik upravnog odbora: Jaroslav Popović

PIB: 103950198

Matični broj: 20035587