PETROVSKÁ KLOBÁSA

Registruje se oznaka geografskog porekla “PETROVSKA KLOBASA”  (PETROVAČKA KOBASICA) kao ime porekla za suhomesnati proizvod – fermentisanu kobasicu koja ima prijatan, blag miris na dim i aromu zrelog proizvoda, specifičnu za tu grupu fermentisanih proizvoda, prijatnog ukusa, pikantno ljutog ali ne kiselog, koja je proizvedena u Bačkom Petrovcu, od domaće bele svinje u tipu Landrasa: krmača i kastrata starosti od 9-12 meseci mase 135-200kg po postupku proizvodnje i karakteristikama identičnim onima koje su navedene u „Tehnološkom elaboratu o načinu proizvodnje i specifičnim karakteristikama proizvoda „Petrovska klobasa“ (Petrovačka kobasica)“. Ovo ime porekla je upisano u Registar geografskih oznaka porekla pod brojem 44.