PETROVSKÁ KLOBÁSA

Registrovana oznaka geografskog porekla

Više...

Petrovački kulen

Petrovački kulen

Promocije
Festival kulena - kulenijada 2010:
Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac

Festival kulena - kulenijada 2009:
Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac

Festival kulena - kulenijada 2008:
Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac Festival kulena Bački Petrovac

 
Rumunija:
Rumunija-1.jpg Rumunija-2.jpg Rumunija-3.jpg Rumunija-4.jpg Rumunija-5.jpg

 
Slovačka:
Slovensko-1.jpg Slovensko-2.jpg Slovensko-3.jpg Slovensko-4.jpg Slovensko-5.jpg Slovensko-6.jpg

 
Sajam:
sajam-1.jpg sajam-2.jpg sajam-3.jpg

 
Stručni seminari: