PETROVSKÁ KLOBÁSA

Registrovana oznaka geografskog porekla

Više...

Petrovački kulen

Petrovački kulen

O kulenu

 Tradicija proizvodnje petrovačkog kulena (Petrovskéj klobási) duga  je više od dva i po veka i njena istorija seže u daleke godine 18. veka. Povezana je sa naseljavanjem Slovaka u Vojvodinu i Bački Petrovac. Specifikum tradicije vojvođanskih slovaka osim kulturnih i tradicionalnih vrednosti je i napredna poljoprivreda, zanatstvo i kulinarstvo.

 Petrovački kulen (Petrovská klobása) postala je „brend“ ovdašnjeg života a prvi put se službeno pominje na velikoj izložbi poljoprivrednih proizvoda 1873. godine u Beču i od tada je ovaj bačkopetrovački proizvod uspešno zakoračio u svet.

 Petrovački kulen (Petrovská klobása) spada u fermentisane (trajne) proizvode, visokog kvaliteta. Veština proizvodnje ovog tradicionalnog proizvoda u Bačkom Petrovcu prenosi se sa kolena na koleno. Najzačajnije je napomenuti da je ovaj proizvod potpuno prirodan, bez aditiva, konzervansa i sintetičkih dodataka. Specifičnog je i prepoznatljivog ukusa, mirisa, boje i izgleda.

 Za svoj vrhunski kvalitet petrovački kulen (Petrovská klobása), dobila je zlatnu medalju za kvalitet kod ocenjivanja na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.
Od strane Ministarstva poljoprivrede ovaj autohtoni proizvod proglašen je za jedan od prvih brendova na polju prehrane.

Osvojene zlatne medalje na Novosadskom sajmu:

          

 Zbog svojih vrhunskih karakteristika, specifičnog postupka proizvodnje i geografskog položaja Bačkog Petrovca, kao i posebni lokalni klimatski uslovi koji imaju značajan uticaj na proces sušenja i fermentacije ovog tradicionalnog proizvoda, opredelili su da se petrovački kulen (Petrovská klobása) zaštiti geografskom oznakom ime porekla.

Izvod iz registra Zavoda za intelektualnu svojinu RS.